http://www.chevalfrison.nl
 
 
Het friese paard

"imponerend elegant"

Het Friese paard is het enige inlandse raspaard dat Nederland rijk is. Zijn roots gaan ver terug in de tijd. Al in de 13e eeuw was de Fries bekend en de Fries anno nu vertoont nog steeds duidelijke overeenkomsten met zijn verre voorouders. Zijn lange geschiedenis en een consequent fokbeleid hebben de specifieke 'Friese' eigenschappen geconsolideerd. Op deze sterke basis is de Fries gevolueerd tot wat hij vandaag is: in alles een opvallende verschijning. Met zijn zwarte kleur, lange manen en volle staart is de Fries in n oogopslag herkenbaar. Hij is elegant gebouwd en heeft krachtige, verheven bewegingen. Zijn karakter is vriendelijk en op een prettige manier temperamentvol. Dit alles maakt de Fries tot een fijn gebruikspaard met veelzijdige mogelijkheden.

Veelzijdig

De Fries wordt met succes - en vooral veel enthousiasme - ingezet in diverse takken van sport. Op de concoursvelden in de rubrieken voor de sjees, in enkel- of dubbelspan maar ook al in klavertje drie, of de concourswagen komen de specifieke Friese kwaliteiten in het bijzonder tot hun recht. Strijdend om de hoogste eer klimmen de zwarten erin. Daarnaast is de Fries een fijn dressuurpaard. Zijn mooie zelfhouding, werklust en leergierige karakter maken hem zeer geschikt voor deze tak van sport. Op steeds meer landelijke wedstrijden is hij te zien, waar hij zich een volwaardige concurrent toont van alle andere rijpaardrassen en -typen. Bij men- en marathonwedstrijden ontbreekt het Friese paard evenmin. En - last but not least - als recreatiepaard is nauwelijks een plezieriger kameraad denkbaar.

Paradepaardjes

Een aantal combinaties vormen de 'paradepaardjes' van het stamboek. Zij tonen tot welke uitstekende sportprestaties Friezen in staat zijn. Zoals het Fries viertal: tijdens de Levade in 1999 werden zij Nederlands kampioen in de klasse Z. Diverse twee - en vierspan marathonrijders presteren bst op internationaal niveau. Alleen al het gemak waarmee menig stamboekhengst in korte tijd naar de Z dressuur wordt gereden zegt veel over het prestatievermogen dat -door selectie in de fokkerij- naar een steeds hoger plan wordt gebracht.

Binnen- en buitenland

In de jaren zestig werd het Friese paard met uitsterven bedreigd. Er stonden toen nog slechts 1000 paarden ingeschreven in de registers van het Stamboek. Dankzij een aantal fokkers voor wie de liefde voor het ras bven alles ging, beschikken we nog steeds over een zuiver Fries paard. In 2003 stonden er al zo'n 40.000 paarden ingeschreven in de registers van de koninklijke vereniging 'Het Friesch Paarden-Stamboek' (F.P.S.). De vereniging telt nu ruim 12.000 leden, waarvan 5.000 over de grens, verspreid over de hele wereld.

Fokkerij

Na de kritische periode in de jaren zestig hebben de kansen zich gekeerd. De Fries heeft alleen maar aan populariteit en waardering gewonnen. Anno nu ligt het jaarlijks aantal geboren veulens rond de 6.000, en dat aantal neemt nog steeds toe. Deze grotere aantallen geven het F.P.S. de kans om strenger te selecteren en zo de gemiddelde kwaliteit, zowel ten aanzien van exterieur als de gebruikswaarde, op een hoger plan te brengen. Een corps inspectie- en juryleden is belast met deze taak. Zij reizen wereldwijd om ter plaatse te keuren en fokkers te adviseren. In de exterieurkeuring is niet alleen de beoordeling van rastype en exterieur (in totaliteit en op detail) van belang, de beweging weegt zeker zo zwaar mee. Paarden die voldoen aan de eisen kunnen worden ingeschreven in een van de registers van het F.P.S. en eventueel in aanmerking komen voor een predikaat. In de aanleg- en bruikbaarheidstest ligt de nadruk in de beoordeling op de gangen van het paard, de aanleg voor de verschillende gebruiksdisciplines, de bereidheid om te werken en het karakter. Een onmisbare indicatie voor een stamboek dat zoveel meer dan het fokken van 'plaatjes' nastreeft.

Het Friesch Paarden-Stamboek

De koninklijke vereniging 'Het Friesch Paarden-Stamboek' registreert sinds 1879 het Friese paard. Haar doelstelling is de bevordering van het Friese paardenras, en de bewaking van de kwaliteit daarven. Het F.P.S. is het oudste en op n na grootste stamboek van Nederland. Bovendien is het F.P.S. officieel erkend als oorspronkelijk stamboek voor het Fries paard waar ook ter wereld.

De 'World Friesian Horse Organisation' (WFHO)

De WFHO is het overkoepelende orgaan van de erkende nationale (niet Nederlandse) vereniging van fokkers van het Friese paard. De vereniging heeft haar domicilie in de plaats van vestiging van het F.P.S. en functioneert onder het voorzitterschap van het F.P.S. De vereniging WFHO heeft als doel de wereldwijde bevordering van:

  • de fokkerij van het raszuivere Friese paard volgens de reglementen van het F.P.S.; een strenge hengstenselectie heeft daarbij nadrukkelijk de aandacht.
  • het stimuleren van het gebruik van het Friese paard in de sport.

Grote keuringen

Jaarlijks organiseert Het Friesch Paarden-Stamboek haar keuringen. Twee grote keuringen springen eruit:

  • De hengstenkeuring in januari. Duizenden fokkers en liefhebbers van het Friese paard bezoeken deze drie-daagse keuring in de F.E.C. hallen te Leeuwarden.
  • De Centrale Keuring van merries en ruinen in oktober. Hier wordt het neusje van de zalm van de (in het voorafgaande seizoen op de regionale keuringen geselecteerde) Friese paardenfokkerij gepresenteerd en gekeurd.

Beide evenementen worden opgeluisterd met spectaculaire shows.

Schoonheid

Zien is ervaren, voelen en weten. Het Friese paard is een verhaal apart. Het verhaal van een paard met een gouden randje. De imponerende hengsten horen en zien walsen door de baan, een kr op muziek meemaken, veulentjes klein maar dapper naast hun moeder mee zien zweven. De Friese zwarte bezorgt een kippenvelgevoel. Wie de Fries erkent, herkent het gevoel. Een gevoel, voor sommigen hobby, voor anderen passie, dat mensen over de hele wereld samenbrengt.